3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS και Προσκλήσεις για project access PRACE Tier-0 και Tier-1

3η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS και Προσκλήσεις για project access PRACE Tier-0 και Tier-1

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) ανακοινώνει την τρίτη (3η) «Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής» για πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS (https://hpc.grnet.gr).

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα. Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να αφορούν σε ανοιχτή έρευνα, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. Μέσω αυτής της πρόσκλησης, το ΕΔΕΤ καθιστά δυνατή την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση στο εθνικό υπέρ-υπολογιστικό σύστημα ARIS, για όλους τους επιστήμονες που εργάζονται σε Ελληνικά ιδρύματα.

Η πρόσβαση θα αποδοθεί για περίοδο 12 μηνών, ξεκινώντας από την ημερομηνία αποδοχής του έργου.

Η υποδομή ARIS αποτελείται από συνολικά τέσσερις νησίδες υπολογιστικών συστημάτων βασισμένων σε αρχιτεκτονική Intel x86, διασυνδεμένων σε ένα ενιαίο δίκτυο Infiniband FDR14, που προσφέρουν  πολλαπλές δυνατότητες και αρχιτεκτονικές επεξεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και τα κριτήρια της πρόσκλησης, την επιλεξιμότητα, το υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS, τους διαθέσιμους πόρους, τη διαδικασία αίτησης και τις καταληκτικές ημερομηνίες, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:00.

Επικοινωνία

Για τυχόν απορίες παρακαλούμε να απευθύνεστε στο email: hpc-access@lists.grnet.gr

Προσκλήσεις PRACE

Ταυτόχρονα μέσω του οργανισμού PRACE έχουν ανακοινωθεί και είναι ανοιχτές οι παρακάτω δύο προσκλήσεις:

  • PRACE Project Access, για πρόσβαση στα Tier-0 συστήματα της Ευρώπης και
  • Call for Proposals for DECI-14 (Tier-1), για πρόσβαση στα Tier-1 συστήματα της Ευρώπης.

To “PRACE Project Access” αφορά σε έργα με μεγάλη δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability) και πολύ μεγάλες ανάγκες για υπολογιστικό χρόνο, που ξεπερνούν τις δυνατότητες του Εθνικού μας συστήματος (ARIS).  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για πρόσβαση στα συστήματα Tier-0 είναι η  21η Νοεμβρίου  2016 και ώρα  10:00 CET.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση καθώς και τα συστήματα τα οποία είναι διαθέσιμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του PRACE Project Access.

To “Call for Proposals for DECI-14 (Tier-1)” έχει σχεδιαστεί για έργα που απαιτούν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που επί του παρόντος δεν διατίθενται στη χώρα του ερευνητή, ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτούν τα μεγαλύτερα συστήματα της  Ευρωπαϊκή υπερ-υπολογιστικής υποδομής Tier-0. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για πρόσβαση στα συστήματα Tier-1 (DECI-14) είναι η 21η Νοεμβρίου  2016,  στις 17:00 CET. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση καθώς και τα συστήματα τα οποία είναι διαθέσιμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του PRACE DECI-14

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση hpc-access@lists.grnet.gr για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παραπάνω προσκλήσεις.