Τεχνικές Αναφορές

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει τεχνικές αναφορές έργων ερευνητών που έχουν χρησιμοποιήσει τις υπερ-υπολογιστικές υπηρεσίες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Εάν έχετε και εσείς κάποια σχετική αναφορά της χρήσης του συστήματος ARIS  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο hpc-info AT lists.grnet.gr ώστε να την συμπεριλάβουμε στην σελίδα αυτή.