Πρόσκληση για Έργα Προετοιμασίας/Ανάπτυξης στο σύστημα ARIS

Γενικά

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) διαθέτει πόρους στο υπερ-υπολογιστικό σύστημα ARIS  για την εκτέλεση  υπολογιστικών έργων προετοιμασίας.

 Η πρόσκληση για έργα προετοιμασίας στο σύστημα ARIS είναι συνεχώς ανοιχτή για προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές ελέγχονται από την τεχνική επιτροπή του ΕΔΥΤΕ.

Σημείωση: H αξιολόγηση προτάσεων είναι συνεχής διαδικασία και οι ερευνητές θα πρέπει να αναμένουν τα αποτελέσματα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους. 

Ημερομηνία έναρξης

Τα επιλεγμένα έργα ξεκινούν μέχρι ένα μήνα μετά την ημερομηνία αξιολόγησής τους.

Στόχοι της πρόσκλησης

Η πρόσκληση για έργα προετοιμασίας έχει σκοπό να δώσει στους ερευνητές, οι οποίοι εργάζονται σε Ελληνικά εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, πρόσβαση στο σύστημα ARIS με σκοπό:

  • την πραγματοποίηση δοκιμών κλιμάκωσης εφαρμογών και την πιθανή επίλυση προβλημάτων τους

  • υποστήριξη δοκιμών μεταφοράς και βελτιστοποίησης παράλληλου κώδικα  εφαρμογών

Βασικός στόχος της παροχής πρόσβασης για έργα προετοιμασίας είναι να επιτρέψει στους ερευνητές να δοκιμάσουν τους κώδικες και τις εφαρμογές τους, ώστε να ενισχύσουν τις αιτήσεις τους για πρόσβαση στις προσκλήσεις για έργα παραγωγής.

Τύποι έργων προετοιμασίας

Έργα προετοιμασίας Τύπου Α (Type A)

Έργα προετοιμασίας Τύπου Β (Type B)

 Τύπος A: Δοκιμές κλιμάκωσης κώδικα

Τα έργα προετοιμασίας τύπου A έχουν στόχο τη δημιουργία γραφημάτων απόδοσης του κώδικα και των δεδομένων στο σύστημα ARIS, επιτρέποντας στους ερευνητές να τα χρησιμοποιήσουν στις αιτήσεις τους για τα έργα παραγωγής.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια πρόσβασης για έργα τύπου A είναι 2 μήνες, ενώ ο μέγιστος αριθμός core hours που παρέχονται είναι 100.000 core hours στο thin node island, 50.000 core hours στο GPU island, 50.000 core hours στο Xeon Phi island, και 100.000 core hours στο Fat Node Island. O συνολικός αριθμός core hours που μπορεί να ζητηθεί δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 100.000 core hours. Σε όλα τα islands η καταμέτρηση των core hours γίνεται σε επίπεδο CPU.

Μετά την πάροδο των 2 μηνών και σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει οι ερευνητές να στείλουν στο ΕΔΥΤΕ αναφορά εκτέλεσης και αποτελεσμάτων του έργου προετοιμασία με βάση την διαδικασία που περιγράφεται εδώ: https://hpc.grnet.gr/access_policy/progress-reports/

Τύπος B: Μεταφορά και βελτιστοποίηση κώδικα

Τα έργα προετοιμασίας τύπου B έχουν σκοπό να δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα με σκοπό την μεταφορά και βελτιστοποίηση του κωδικά τους ώστε να λειτουργεί αποδοτικά στο σύστημα ARIS. Οι χρήστες θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και στοιχείων για το διαθέσιμο στο έργο ανθρώπινο δυναμικό και τις τεχνικές τους δεξιότητες.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια πρόσβασης για έργα τύπου Β είναι 4 μήνες, ενώ ο μέγιστος αριθμός core hours που παρέχονται είναι 100.000 core hours στο thin node island, 50.000 core hours στο GPU island, 50.000 core hours στο Xeon Phi island, και 100.000 core hours στο Fat Node Island. O συνολικός αριθμός core hours που μπορεί να ζητηθεί δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 100.000 core hours. Σε όλα τα islands η καταμέτρηση των core hours γίνεται σε επίπεδο CPU.

Μετά την πάροδο των 4 μηνών και σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει οι ερευνητές να στείλουν στο ΕΔΥΤΕ αναφορά ανάπτυξης, εκτέλεσης και αποτελεσμάτων των έργων προετοιμασίας με βάση την διαδικασία που περιγράφεται εδώ: https://hpc.grnet.gr/access_policy/progress-reports/

Επιλεξιμότητα

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι επιστήμονες και ερευνητές που εργάζονται σε ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δεσμευτούν για τη χρήση των πόρων που θα διατεθούν στο σύστημα, καθώς και για την παροχή αναφοράς των εργασιών τους, με βάση τα προτεινόμενα χρονοδιαγράμματα (βλέπε παραπάνω). Επιπλέον οι χρήστες θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη χρήση του συστήματος ARIS του ΕΔΥΤΕ σε όλες τις δημοσιεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τη χρήση των διατιθέμενων πόρων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η παρακάτω μορφή αναγνώρισης:

“We acknowledge GRNET S.A. for awarding us access to the Greek national high performance systems, ARIS.”

Οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα του ΕΔΥΤΕ να δημοσιοποιήσει την περίληψη του έργου καθώς και τα τεχνικά αποτελέσματα απόδοσης των εφαρμογών στο σύστημα ARIS.

Υπολογιστικό σύστημα HPC – ARIS

Το σύστημα ARIS βασίζεται στην πλατφόρμα NeXtScale της IBM, διαθέτοντας επεξεργαστές της σειράς Intel ® Xeon ® E5-2680v2 processors, (Ivy Bridge) και προσφέροντας υπολογιστική ισχύ η οποία φτάνει τα 180 TFlops (τρισεκατομμύρια πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο). Το σύστημα ARIS αποτελείται από 426 υπολογιστικούς κόμβους, με συνολικά 8520 πυρήνες επεξεργαστή (CPU cores), διασυνδεμένους μέσω ενός δικτύου Infiniband FDR.

Στο αρχικό σύστημα των 426 επιμέρους υπολογιστών (κόμβων) IBM NextScale προστέθηκαν τρεις νέες υπολογιστικές νησίδες που υποστηρίζουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητες του ARIS για υποστήριξη εφαρμογών που απαιτούν μεγάλο μέγεθος μνήμης ή για εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες συνεπεξεργαστών όπως GP-GPU (General Purpose Graphics Processing Unit)και Intel MIC (Many Integrated Core Architecture) για την επιτάχυνση της εκτέλεσής τους:

  • νησίδα κόμβων μεγάλης μνήμης (fat nodes) που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R820. Κάθε εξυπηρετητής προσφέρει 4 επεξεργαστές Intel Xeon E5-4650v2 και 512 GB κεντρικής μνήμης
  • νησίδα κόμβων GPU που αποτελείται από 44 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730. Κάθε εξυπηρετητής περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 κάρτες GPU NVidia K40, και
  • νησίδα κόμβων που αποτελείται από 18 εξυπηρετητές Dell PowerEdge R730, καθένας εκ των οποίων περιέχει 2 επεξεργαστές Intel Xeon E5-2660v3, 64 GB μνήμης και 2 συνεπεξεργαστές Intel Xeon Phi 7120P.
  • Mια νησίδα κόμβου μηχανικής μάθησης που αποτελείται από 1 εξυπηρετητή, ο οποίος περιέχει 2 επεξεργαστές Intel E5-2698v4, 512 GB κεντρικής μνήμης και 8 κάρτες GPU NVIDIA V100.

Το σύστημα συμπληρώνεται με το κατάλληλο λογισμικό που επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση επιστημονικών εφαρμογών παρέχοντας αρκετούς προ-εγκατεστημένους compilers, επιστημονικές βιβλιοθήκες και επιστημονικές σουίτες εφαρμογών.

Επιπλέον, το σύστημα προσφέρει 2 Petabyte (τετράκις εκατομμύρια bytes) αποθηκευτικό χώρο, μέσω του συστήματος αρχείων General Parallel File System (GPFS) της IBM. Η υποδομή ολοκληρώθηκε με μια βιβλιοθήκη ταινιών ΙΒΜ TS3500 μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6 PB.

Διαδικασία αίτησης

Η αίτηση για πρόσβαση στο σύστημα ARIS για έργα προετοιμασίας βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Διαδικασία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων για έργα προετοιμασίας περιλαμβάνει την τεχνική αξιολόγησή τους από το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΔΥΤΕ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης προωθούνται στους ερευνητές μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αξιολόγησης.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας πόρων για την εκτέλεση έργων, οι πόροι του ARIS θα δίνονται με σειρά προτεραιότητας

Επικοινωνία

hpc-access ΑΤ lists.grnet.gr