Εγκεκριμένα Έργα Προετοιμασίας/Ανάπτυξης – 2021

Αποδόθηκαν 2.900.000 core hours σε 50 έργα προετοιμασίας (Type A) και ανάπτυξης (Type B) για χρονικό διάστημα των 2 έως 4 μηνών.

Acronym application Research field Organization Allocated Core Hours
CryoUNET Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences National and Kapodistrian University of Athens 50000
comp4elisity Universe Sciences University of Ioannina 61000
SMARTOURISM-AI Mathematics and Computer Sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 50000
MATCOB Mathematics and Computer Sciences University of Piraeus 42000
ATM-DIL Mathematics and Computer Sciences University of Piraeus 20000
SRUNP Chemical Sciences and Materials University of Patras 100000
WES4 Mathematics and Computer Sciences University of Crete 50000
MULTIMICELLES Chemical Sciences and Materials University of Patras 100000
MILE5G Engineering National Technical University of Athens 10000
MALAMA Engineering National Technical University of Athens 10000
DMLG Engineering National Technical University of Athens 100000
mocatbi Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences University of Patras 75000
CD-FEP Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Academy of Athens 100000
multimodal_points Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 50000
ml_dp Engineering National Technical University of Athens 50000
AEG36 Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 100000
AEG36 Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 100000
AILS-Diplomas Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 10000
CMC2 Chemical Sciences and Materials NCSR Demokritos 100000
CNNBr Medicine University of Patras 50000
CognAI Machine learning National Technical University of Athens 20000
ConSAF Earth System Sciences Aristotle University of Thessaloniki 100000
CryoSegment Biochemistry Bioinformatics and Life sciences National and Kapodistrian University of Athens 50000
D2T Engineering Athena – Research and Innovation Center 10000
ddl-nprov Engineering National Technical University of Athens 50000
DISIVER Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 2000
dnn3d-athena Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 50000
e-prv Mathematics and Computer Sciences University of Piraeus 50000
ECN Mathematics and Computer Sciences University of Macedonia 20000
Ekman-0 Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 100000
EnWaves Earth System Sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 100000
INFORE Mathematics and Computer Sciences Technical University of Crete 80000
LMDD Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 20000
M.A. Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 100000
MECHAIR >Chemical Sciences and Materials University of Patras 100000
melanomaproject Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Patras 50000
MG Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 50000
MLGM Engineering National Technical University of Athens 100000
MMGPU Fundamental Constituents of Matter National Technical University of Athens 10000
MORE Engineering Athena – Research and Innovation Center 50000
MuseWaveNet Mathematics and Computer Sciences Technical University of Crete 5000
NUCREHI Chemical Sciences and Materials National and Kapodistrian University of Athens 50000
POLYNANO Chemical Sciences and Materials University of Patras 100000
PREFERRED Earth System Sciences National Observatory Athens 15000
RE-HPC Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 100000
Sen4AgriNet Earth System Sciences National Observatory Athens 50000
SO-LISIS Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 100000
SpreadLens Engineering Aristotle University of Thessaloniki 50000
TL Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 40000
TRAP Earth System Sciences National Observatory Athens 100000
WES3 Mathematics and Computer Sciences University of Crete 50000