Πολιτική Πρόσβασης

Πολιτική Πρόσβασης

Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα της ΕΔΕΤ – ARIS, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά υπερυπολογιστικά συστήματα.
Speaker: Mr. Ioannis Liabotis (GRNET S.A.)
Material: Slidespdf file

Πολιτική Πρόσβασης

Πολιτική Πρόσβασης στο εθνικό υπερυπολογιστικό σύστημα της ΕΔΕΤ – ARIS, διαδικασίες και βέλτιστες πρακτικές για πρόσβαση στα Ευρωπαϊκά υπερυπολογιστικά συστήματα.
Speaker: Mr. Ioannis Liabotis (GRNET S.A.)
Material: Slidespdf file