Αποτελεσματα & Δημοσιευσεις

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει τα επιστημονικά αποτελέσματα και δημοσιεύσεις των ερευνητών που χρησιμοποιούν τις υπερ-υπολογιστικές υπηρεσίες της ΕΔΕΤ.
Εάν έχετε και εσείς κάποια σχετική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σας με την χρήση του συστήματος ARIS  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω e-mail στο hpc-info@lists.grnet.gr ώστε να την συμπεριλάβουμε στην σελίδα αυτή.
Δημοσιεύσεις από εγκεκριμένα έργα του: 1st pilot Call
ACRA “Atmospheric chemistry and radiative forcing assessment of recent pollution episodes over Athens, Greece”
Project leader: Athanasopoulou Eleni, National Observatory of Athens
Research field:  Earth System Sciences
Publications:

 • Athanasopoulou, E., Speyer, O., Apostolopoulou, S., Papageorgiou, S., Amiridis, V., & Gerasopoulos, E. (2017). Near Real-Time Aerosol Predictions During the First Citizen Observatory Campaign in Greece. In T. Karacostas, A. Bais, & T. P. Nastos (Eds.), Perspectives on Atmospheric Sciences (pp. 823–829). Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_118

Correct “ClOud REsolving ClimaTe”
Project leader: Pytharoulis Ioannis, Aristotle University of Thessaloniki
Publications:

 • Tegoulias, I., Kartsios, S., Pytharoulis, I., Kotsopoulos, S., & Karacostas, T. S. (2017). The Influence of WRF Parameterisation Schemes on High Resolution Simulations Over Greece. InPerspectives on Atmospheric Sciences (pp. 3-8). Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_1
 • Pytharoulis, I., Matsangouras, I. T., Tegoulias, I., Kotsopoulos, S., Karacostas, T. S., & Nastos, P. T. (2017). Numerical Study of the Medicane of November 2014. In Perspectives on Atmospheric Sciences (pp. 115-121). Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_17
 • Kartsios, S., Karacostas, T. S., Pytharoulis, I., & Dimitrakopoulos, A. P. (2017). The Role of Heat Extinction Depth Concept to Fire Behavior: An Application to WRF-SFIRE Model. In Perspectives on Atmospheric Sciences (pp. 137-142). Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_20

Co-Brain “Complexity in the Brain”
Project leader: Provata Astero, “Demokritos” National Center for Scientific Research
Research field: Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences
Publications:

 • Breki, C. M., Dimitrakopoulou-Strauss, A., Hassel, J., Theoharis, T., Sachpekidis, C., Pan, L., & Provata, A. (2015). Fractal and multifractal analysis of PET-CT images of metastatic melanoma before and after treatment with ipilimumab. arXiv preprint arXiv:1601.00632. http://doi.org/10.1186/s13550-016-0216-5

DIANA-Lab “Analysis of Next Generation Omics data”
Project leader: Hatzigeorgiou Artemis , University of Thessaly
Research field: Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences
Publications:

 • Paraskevopoulou, M.D., Vlachos, I.S., Karagkouni, D., Georgakilas, G., Kanellos, I., Vergoulis, T., Zagganas, K., Tsanakas, P., Floros, E., Dalamagas, T. and Hatzigeorgiou, A.G., 2016. DIANA-LncBase v2: indexing microRNA targets on non-coding transcripts. Nucleic acids research44(D1), pp.D231-D238.  http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv1270
 • Georgakilas, G., Vlachos, I.S., Zagganas, K., Vergoulis, T., Paraskevopoulou, M.D., Kanellos, I., Tsanakas, P., Dellis, D., Fevgas, A., Dalamagas, T. and Hatzigeorgiou, A.G., 2016. DIANA-miRGen v3. 0: accurate characterization of microRNA promoters and their regulators. Nucleic acids research44(D1), pp.D190-D195. http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkv1254

 ESECFA “Energy Storage for ECo-Friendly Applications
Project leader: Papadopoulos George K. , National Technical University of Athens
Publications:

 • Fröhlich, D., Pantatosaki, E., Kolokathis, P. D., Markey, K., Reinsch, H., Baumgartner, M., … & Henninger, S. K. (2016). Water adsorption behaviour of CAU-10-H: a thorough investigation of its structure–property relationships. Journal of Materials Chemistry A, 4(30), 11859-11869. http://dx.doi.org/10.1039/C6TA01757F

MCFSD “Monte Carlo Small Field Dosimetry”
Project leader: Zoros Emmanouil, University of Athens
Research field: Medical Physics
Publications:

 • Zoros, E., Pappas, E. P., Moutsatsos, A., Pantelis, E., Paraskevopoulou, C., Georgiou, E., & Karaiskos, P. (2016). Monte carlo determination of correction factors for dosimetric measurements in gamma knife perfexion small fields. Physica Medica, 32, 237. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2016.07.494

M.D.S.B.M.S. Molecular Dynamics Simulations of Biological Membrane Systems
Project leader: Stavros Hamodrakas, National & Kapodistrian University of Athens
Research field: Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences
Publications:

 • Baltoumas, F.A., Theodoropoulou, M.C. & Hamodrakas, S.J. (2016) “Molecular Dynamics Simulations and Structure-based Network Analysis Reveal Structural and Functional Aspects of G-protein coupled Receptor Dimer Interactions”. Journal of Computer-Aided Molecular Design 2016 Jun 27. [Epub ahead of print] PubMed: 27349423. doi: https://dx.doi.org/10.1007/s10822-016-9919-y
 • Louros, N.N., Baltoumas, F.A., Hamodrakas, S.J. & Iconomidou, V.A. (2016) “A β-solenoid model for the Pmel17 Repeat Domain: Insights to the formation of functional amyloid fibrils”. Journal of Computer-Aided Molecular Design, Feb; 30 (2): 153-64. PubMed: 26754844. doi:https://dx.doi.org/10.1007/s10822-015-9892-x

 Multiclc “Multiscale Simulations of Crystalline and Liquid-Crystalline Systems”
Project leader: Theodorou Dorou, National Technical University of Athens
Research field: Chemical Sciences and Materials
Publications:

 • Ziogos, G., Megariotis, G., & Theodorou, D. N. (2016, August). Atomistic and Coarse-grained Simulations of Hexabenzocoronene Crystals. InJournal of Physics: Conference Series (Vol. 738, No. 1, p. 012019). IOP Publishing. http://doi.org/10.1088/1742-6596/738/1/012019

NanoComp “Large scale atomistic simulations of graphene-based pyrene functionalized polymer nanocomposites”
Project leader: Mavrantzas Vlasis, University of Patras
Research field: Engineering
Publications:

 • Panagiotis V. Alatas, Dimitrios G. Tsalikis, Vlasis G. Mavrantzas (2016) Detailed Molecular Dynamics Simulation of the Structure and Self-Diffusion of Linear and Cyclic n-Alkanes in Melt and Blends. Macromolecular Theory and Simulations,1521-3919 http://dx.doi.org/10.1002/mats.201600049
 • Papadopoulos, G.D.; Tsalikis, D.G.; Mavrantzas, V.G. Microscopic Dynamics and Topology of Polymer Rings Immersed in a Host Matrix of Longer Linear Polymers: Results from a Detailed Molecular Dynamics Simulation Study and Comparison with Experimental Data. Polymers 2016, 8, 283http://dx.doi.org/10.3390/polym8080283
 • D. G. Tsalikis, V. G. Mavrantzas and D. Vlassopoulos,  2016. Analysis of Slow Modes in Ring Polymers: Threading of Rings Controls Long-Time Relaxation. ACS Macro Letters. dx.doi.org/10.1021/acsmacrolett.6b00259

 REGINA “Regional climate simulations over Europe”
Project leader: Katragkou Eleni, Aristotle University of Thessaloniki
Research field: Earth System Sciences
Publications:

 • Katragkou, E., Gkotovou, I., Kartsios, S., Pavlidis, V., Tsigaridis, K., Trail, M., … & Karacostas, T. S. (2017). AUTH Regional Climate Model Contributions to EURO-CORDEX. In Perspectives on Atmospheric Sciences (pp. 741-746). Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_106

Q2D “First-principles quantum-mechanical studies on two-dimensional (2D) and quasi-2D materials”
Project leader: Tsetseris Leonidas, National Technical University of Athens
Research field: Chemical Sciences and Materials
Publications:

 
Δημοσιεύσεις από εγκεκριμένα έργα του: Preparatory Call
 
AMDAS “Ab-initio molecular dynamics of ferro-aluminosilicate slag”
Project leader: Karalis Konstantinos, National Technical University of Athens
Research field: Chemical Sciences and Materials
Publications:

 • Karalis, K.; Dellis, D.; Antipas, G.S.E.;  Xenidis, A.; “Bona-fide method for the determination of short range order and transport properties in a ferro-aluminosilicate slag”,  Nature Scientific Reports Published: 2016, http://dx.doi.org/10.1038/srep30216

EFEST “Efficient estimation of matrix functions with applications to statistics, networks and machine learning”
Project leader: Marilena Mitrouli, University of Athens
Research field: Mathematics and Computer Sciences
Publications:

CDOLPOT “Code Decay of Long Periods of Time”
Project leader: Spinellis Diomidis, Athens University of Economics and Business
Research field: Mathematics and Computer Sciences
Publications:

ScaleMaPFlow “Scalability of the MaPflow code in moving rotor simulations”
Project leader: Prospathopoulos John, National Techniacl University of Athens
Research field: Engineering
Publications:

 • Manolesos, M., Sørensen, N. N., Troldborg, N., Florentie, L., Papadakis, G., & Voutsinas, S. (2016, September). Computing the flow past Vortex Generators: Comparison between RANS Simulations and Experiments. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 753, No. 2, p. 022014). IOP Publishing. http://doi.org/10.1088/1742-6596/753/2/022014

VisCoPatS “Viscous Coating of Patterned Substrates”
Project leader: Tsamopoulos John, University of Patras
Research field: Engineering
Publications:

 • Lampropoulos, N. K., Dimakopoulos, Y., & Tsamopoulos, J. (2016). Transient flow of gravity-driven viscous films over substrates with rectangular topographical features. Microfluidics and Nanofluidics, 20(3), 1-24. http://doi.org/10.1007/s10404-016-1716-3