Εγκεκριμένα Έργα 5th Production Call

Αποδόθηκαν 53.310.000 core hours σε  47 έργα για χρονικό διάστημα των 12 μηνών.

Project Name Research Field PI Name Allocated Thin Noed CH Allocated Fat Node CH Allocated GPU Node CH Allocated Phi Node CH Institution
AeroSite Engineering Nikolaos Lampropoulos 1000000 Center for Renewable Energy Sources and Saving (CRES)
AFOx-2 Chemical Sciences and Materials Leonidas Tsetseris 500000 National Technical University of Athens
ALECT2Amyloidosis Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Vassiliki Iconomidou 1000000 National and Kapodistrian University of Athens
ARCTIC_PBL Environmental Physisc Elissavet Bossioli 400000 National and Kapodistrian University of Athens
ATRAC Earth System Sciences Maria Tombrou 400000 National and Kapodistrian University of Athens
bio-salt Chemical Sciences and Materials Anastasios Gotzias 500000 NCSR Demokritos
BIOTRIX Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Georgios Antipas 1000000 1750000 National Technical University of Athens
BrainFrame Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Harry Sidiropoulos 200000 100000 150000 National Technical University of Athens
BRREOM Chemical Sciences and Materials Loukas Peristeras 2000000 NCSR Demokritos
CADD_AK_VS Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Antonios Kolocouris 340000 National and Kapodistrian University of Athens
CHAOS01 Earth System Sciences PETROS KATSAFADOS 750000 Harokopio University
CLUE Mathematics and Computer Sciences Yannis Smaragdakis 50000 10000 National and Kapodistrian University of Athens
COACERVATE_II Chemical Sciences and Materials Vlasis Mavrantzas 3300000 200000 University of Patras
CoBrain3 Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Astero Provata 500000 NCSR Demokritos
COMISAT Environmental Physics Aggeliki Dandou 250000 National and Kapodistrian University of Athens
DENDRIGO Chemical Sciences and Materials Konstantinos Karatasos 1750000 Aristotle University of Thessaloniki
DISTOP2D Condensed Matter Physics Spyridon Evangelou 200000 100000 University of Ioannina
DNSTFSMR-C Engineering Nikolaos Malamataris 3000000 Technological educational institutes:Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
ELASTURB Engineering John Prospathopoulos 2500000 National Technical University of Athens
ELSOC Plasma physics Michalis Mavridis 250000 Aristotle University of Thessaloniki
GyroSim Engineering Ioannis Tigelis 1500000 450000 National and Kapodistrian University of Athens
HYMETGRID-2 Earth System Sciences Anastasios Papadopoulos 1000000 Hellenic Centre for Marine Research
IKKT10D Fundamental Constituents of Matter Konstantinos Anagnostopoulos 2000000 National Technical University of Athens
LaMIPlaS Laser Matter Interactions & Plasma Simulations Vasilis Dimitriou 1800000 Technological educational institutes:Technological Educational Institute of Crete
LUCE Earth System Sciences Eleni Katragkou 720000 Aristotle University of Thessaloniki
MagnetoNanoTherapy Engineering Ioannis Sarris 900000 Technological educational institutes:Technological Educational Institute of Athens
MDAT1R Computational Drug Design on GPCRs Thomas Mavromoustakos 200000 National and Kapodistrian University of Athens
MDSoPBI Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Heribert Reis 60000 200000 National Hellenic Research Foundation
MEDICANE Climatology and Meteorology Panagiotis Nastos 1000000 National and Kapodistrian University of Athens
MNBIE Chemical Sciences and Materials Kalliopi Trohidou 2000000 1000000 NCSR Demokritos
MORM Chemical Sciences and Materials Doros Theodorou 4000000 National Technical University of Athens
MRowA Engineering Kyriakos Giannakoglou 210000 50000 National Technical University of Athens
MYDAS Physics Heinz Isliker 370000 Aristotle University of Thessaloniki
NTEoMW Biophysics Georgios Papadopoulos 30000 University of Thessaly
NuPeDose Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences George Kagadis 400000 University of Patras
PI3Ka-MUT Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Zoe Cournia 1100000 Biomedical Research Foundation, Academy of Athens
Polar-Materials Chemical Sciences and Materials Athanasios Dimoulas 300000 NCSR Demokritos
REMOD Earth System Sciences Vassilis Amiridis 5000000 National Observatory Athens
RINGDNA Chemical Sciences and Materials Vlasis Mavrantzas 820000 University of Patras
ROBIN Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Aristotelis Chatziioannou 200000 National Hellenic Research Foundation
SmartVitis Precision Agriculture, Environment & Climate Change Katerina Biniari 100000 Agricultural University of Athens
STOVER EARTH SYSTEM SCIENCES IN CONJUCTION WITH MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCES SOTIRIS KIOROGLOU 650000 Hellenic Centre for Marine Research
THIOSIM  Chemical Sciences and Materials Vlasios Mavrantzas 1800000 400000 University of Patras
TIPAS Chemical Sciences and Materials Konstantinos Karalis 1200000 100000 National Technical University of Athens
TopMag Solid State Physics Phivos Mavropoulos 600000 National and Kapodistrian University of Athens
TORTOISE Earth System Sciences Ioannis Bartzis 490000 University of Western Macedonia
VAPUMICD Engineering Dimitris Valougeorgis 420000 30000 10000 University of Thessaly