Εγκεκριμένα Έργα 4th Production Call

Αποδόθηκαν 48.390.000 core hours σε  37 έργα για χρονικό διάστημα των 12 μηνών.

Project Name Research Field PI Name Allocated Thin Noed CH Allocated Fat Node CH Allocated GPU Node CH Allocated Phi Node CH Institution
AEClEM Earth System Sciences Athanasopoulou Eleni 200000 National Observatory Athens
AMONADE Physics Kioseoglou Joseph 1800000 700000 800000 Aristotle University of Thessaloniki
ASSIMILATE Earth System Sciences Kailas Marios 2000000 100000 National and Kapodistrian University of Athens
Atmo-InSAR Earth System Sciences Elias Panagiotis 350000 National Observatory Athens
AtmoStruc Earth System Sciences Mavrantzas Vlasis 1500000 University of Patras
BioMemPro-MD Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Hamodrakas Stavros 900000 100000 National and Kapodistrian University of Athens
BioSD Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Tsamardinos Ioannis 300000 University of Crete & Gnosis Data Analysis IKE
CADD_AKPL Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Kolocouris Antonios 300000 National and Kapodistrian University of Athens
CFD-URB Environmental Sciences Andronopoulos Spyros 300000 300000 NCSR Demokritos
ChemPot Chemical Sciences and Materials Boulougouris Georgios 720000 Democritus University of Thrace
COACERVATE Chemical Sciences and Materials Mavrantzas Vlasis 1500000 University of Patras
CODNA Biophysics Simserides Constantinos 1600000 National and Kapodistrian University of Athens
DUCHESS Earth System Sciences Georgoulias Aristeidis 200000 Democritus University of Thrace
EFEST Mathematics and Computer Sciences Mitrouli Marilena 60000 20000 University of Athens
EMBS2 Earth System Sciences Zervakis Vassilis 2100000 University of the Aegean
ESECFA2 Engineering Papadopoulos George K. 2000000 National Technical University of Athens
FLEXPEPT Chemical Sciences and Materials KOUTSELOS ANDREAS 360000 National and Kapodistrian University of Athens
FLOWBB Engineering Kaiktsis Lambros 2400000 National Technical University of Athens
GRAVASYM Universe Sciences Stergioulas Nikolaos 900000 Aristotle University of Thessaloniki
HRCOG Climatology Politi Konstantina 2000000 NCSR Demokritos
INVenTORs Earth System Sciences Mavropoulou Apostolia-Maria 2400000 100000 National and Kapodistrian University of Athens
IOSIS Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Kolocouris Antonios 760000 National and Kapodistrian University of Athens
LEDAMS Earth System Sciences Tombrou Tzella Maria 400000 National and Kapodistrian University of Athens (NKUA)
MBNs Mathematics and Computer Sciences Tsamardinos Ioannis 200000 University of Crete & Gnosis Data Analysis IKE
MCbrachyCF Physiology and Medicine Pantelis Evangelos 1000000 University of Athens
NANO-MEM Chemical Sciences and Materials Cournia Zoe 650000 Biomedical Research Foundation, Academy of Athens
NASIFMAG Chemical Sciences and Materials Trohidou Kalliopi 2300000 1000000 NCSR Demokritos
ONAR Earth System Sciences PROTONOTARIOU ANNA 100000 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERISTY OF ATHENS
PAS4 Solar Physics Tsinganos Kanaris 5500000 University of Athens
PaTrop2 Earth System Sciences Roukounakis Nikolaos 650000 National Observatory of Athens
POLYCARBOXY-CYD Chemical Sciences and Materials Lazarou Yannis 200000 NCSR Demokritos
PolymerBrushes Chemical Sciences and Materials vlahos costas 600000 University of Ioannina
ScaleSciCompII Cloud Simulations Gravvanis George 300000 50000 50000 Democritus University of Thrace
STEM Chemical Sciences and Materials Tsetseris Leonidas 1000000 National Technical University of Athens
THERMOCLAY2 Chemical Sciences and Materials Economou Ioannis 2000000 National Center for Scientific Research “Demokritos” (NCSR “Demokritos”)
TRIDENT-P Earth System Sciences Nitis Theodoros 5000000 University of the Aegean
UapA_MetaDynamics Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Mikros Emmanuel 600000 20000 National & Kapodistrian University of Athens