Εγκεκριμένα Έργα Προετοιμασίας/Ανάπτυξης – 2019

Αποδόθηκαν 2.533.000 core hours σε 30 έργα προετοιμασίας (Type A) και ανάπτυξης (Type B) για χρονικό διάστημα των 2 έως 4 μηνών.

Acronym application Research field Organization Allocated Core Hours
5DGAUGEMC Fundamental Constituents of Matter Hellenic Naval Academy 100000
Sci-Analytics Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 50000
CLAIM Earth System Sciences Hellenic Centre for Marine Research 50000
DNAD Mathematics and Computer Sciences University of Macedonia 50000
CNNseg Biochemistry Bioinformatics and Life sciences University of Patras 40000
HELIX Mathematics and Computer Sciences Athena – Research and Innovation Center 10000
E.ML.C.LAW Linguistics Cognition and Culture Athens University of Economics and Business 50000
CARV Mathematics and Computer Sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 10000
DL+AEA-DSML.NTUA Engineering National Technical University of Athens 10000
ElectricEngines Engineering National Technical University of Athens 10000
climafish Earth System Sciences Hellenic Centre for Marine Research 200000
DLAR Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 30000
krasallo Biochemistry Bioinformatics and Life sciences Biomedical Research Foundation – Academy of Athens 13000
OptEval3 Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 50000
MHC Mathematics and Computer Sciences University of Crete 100000
CFD-CH Engineering Aristotle University of Thessaloniki 100000
EYE Engineering National Technical University of Athens 10000
OCPDECFEMRID Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 360000
PBA Biochemistry Bioinformatics and Life sciences National Hellenic Research Foundation 20000
MtLPipeline Mathematics and Computer Sciences University of Crete 50000
OPNP Chemical Sciences and Materials University of Patras 100000
EPACB Biochemistry Bioinformatics and Life sciences National and Kapodistrian University of Athens 25000
WRF-Hydro Earth System Sciences National Observatory Athens 100000
DUSTICLAMS Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 300000
FSL Engineering Aristotle University of Thessaloniki 500000
Rotordynamics Engineering National Technical University of Athens 20000
NL2SQL Mathematics and Computer Sciences National and Kapodistrian University of Athens 10000
E3MDs Biochemistry Bioinformatics and Life sciences Foundation for Research and Technology – Hellas 100000
CompuStyle Linguistics Cognition and Culture National and Kapodistrian University of Athens 50000
AgriSat Remote Sensing National Observatory Athens 15000