Εγκεκριμένα Έργα Προετοιμασίας/Ανάπτυξης – 2018

Αποδόθηκαν 2.219.000 core hours σε 24 έργα προετοιμασίας (Type A) και ανάπτυξης (Type B) για χρονικό διάστημα των 2 έως 4 μηνών.

Acronym application Research field Organization Allocated Core Hours
RENESENG2 Engineering National Technical University of Athens 100000
LUCER Earth System Sciences Aristotle University of Thessaloniki 100000
DrMeBI Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences University of Ioannina 100000
InSDock Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences University of Crete 100000
NANOTHERM Chemical Sciences and Materials University of Patras 100000
BSI Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences University of Crete 100000
WSRI Earth System Sciences National and Kapodistrian University of Athens 280000
DeepLess Engineering University of Piraeus 2000
Perses-FEP Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Biomedical Research Foundation, Academy of Athens 5000
NEUROVAR Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences University of Patras 50000
genoMERS Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Biomedical Research Foundation – Academy of Athens 100000
smellsDL Mathematics and Computer Sciences Athens University of Economics and Business 25000
DeepFoldIt Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences BSRC Alexander Fleming 50000
NEBULA Mathematics and Computer Sciences Aristotle University of Thessaloniki 10000
ISLAB-Med Mathematics and Computer Sciences National Technical University of Athens 50000
SLP Machine Learning National Technical University of Athens 50000
NANOTMD Chemical Sciences and Materials University of Crete 100000
ASTEPP Engineering Aristotle University of Thessaloniki 2000
MD-Interface2 Engineering Democritus University of Thrace 200000
ExpoLipids Physiology and Medicine University of Crete 100000
DEELEVER Mathematics and Computer Sciences Harokopio University 50000
LHCIIPsbS Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Cyprus University of Technology 100000
ADHDyn Biochemistry, Bioinformatics and Life sciences Foundation for Research and Technology – Hella 300000
RPM Engineering University of Patras 100000