Υπερυπολογιστικές Υπηρεσίες ΕΔΥΤΕ A.E.

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας παρέχει υπολογιστκούς πόρους υψηλών επιδόσεων στις ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες  για την πραγματοποίηση επιστημονικής έρευνας.

15η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής

Λήξη Υποβολής: 8 Σεπτεμβρίου 2023


Κατάσταση Συστημάτων

Τελευταία Νέα